Wat zijn de gebruikelijke beveiligingen voor koelsystemen?

2021-07-23

Hogedrukbeveiliging: Hogedrukbeveiliging is bedoeld om te detecteren of de koelmiddeldruk in het systeem normaal is. Wanneer de druk het toegestane bereik overschrijdt, zal de drukschakelaar werken en abnormale signalen naar de hogedrukregelaar sturen. Na verwerking stopt het koelsysteem met werken en wordt de storing weergegeven.

Lagedrukbeveiliging: De lagedrukbeveiliging detecteert de retourluchtdruk in het systeem om te voorkomen dat de compressor beschadigd raakt doordat de systeemdruk te laag is of als er geen koelmiddel loopt.

Oliedrukbescherming: om te voorkomen dat lagers of andere interne componenten van de compressor olieschade oplopen als gevolg van lage smeeroliedruk, vermindering van het compressorolievolume of oliebreuk, zal de hogesnelheidswerking van de compressor ernstig worden beschadigd, is het oliedrukbeveiligingsapparaat een belangrijk onderdeel om de veilige werking van de compressor te garanderen.

Antivriesbescherming: als de verdamper te vuil is of ijsvorming te ernstig is, kan de koude lucht niet volledig worden uitgewisseld met de warme lucht buiten en kan de interne machine bevriezen. Antivriesbescherming binnenshuis is om de compressor te stoppen voordat de compressor bevriest en de compressor te beschermen.

Stroombeveiliging: wanneer het circuit kortsluit, is een van de belangrijke kenmerken dat de stroom in het circuit sterk toeneemt, wat de overeenkomstige instelling vereist wanneer de stroom door een vooraf bepaalde waarde vloeit, de reactie in de stroom stijgt en de actie van de beveiligingsapparaat wordt overstroombeveiliging genoemd.

Oververhittingsbeveiliging: goed ontworpen en werkend onder gespecificeerde omstandigheden van de motor, zal de interne temperatuur de toegestane waarde niet overschrijden, maar wanneer de motor op een te hoge of te lage spanning draait, of in de omgeving met hoge temperaturen, zal de interne temperatuur van de motor overschrijdt de toegestane waarde, bij frequent starten, meer vanwege de startstroom over de temperatuur is te hoog.

Fasevolgordebeveiliging: fasevolgordebeveiliging is een beschermend relais dat automatisch de fasevolgorde kan identificeren, om sommige koelcompressoren en andere voedingen te vermijden vanwege de omgekeerde fasevolgordeverbinding (drie spanningvoerende draadvolgordeverbinding) terug naar de motoromkering, resulterend in ongevallen of schade aan apparatuur.

Bijvoorbeeld: de structuur van de scrollcompressor en de zuigercompressor is anders. De omvormer van de driefasige voeding zal de omvormer van de compressor veroorzaken, dus het kan geen omvormer zijn. Daarom is het noodzakelijk om een ​​fase-omkeringsbeveiliging te installeren om te voorkomen dat de koelmachine omdraait. Wanneer de inverterende beschermer is geïnstalleerd, kan de compressor in positieve fase werken. Wanneer tegengestelde fasen optreden, is het noodzakelijk om de twee lijnen van de voeding in een positieve fase te veranderen.

Fase-onbalansbescherming: fase-onbalansspanning zal leiden tot driefasige onbalansstroom, wat resulteert in een grotere temperatuurstijging - ingesteld overbelastingsrelais. In de maximale fase van de stroom neemt de temperatuurstijging toe met ongeveer twee keer het kwadraat van de verhouding van de spanningsonbalans. Een spanningsonbalans van 3% zal een temperatuurstijging van ongeveer 18% opleveren.

Uitlaattemperatuurbescherming: een te hoge uitlaattemperatuur veroorzaakt de afbraak van het koelmiddel, veroudering van het isolatiemateriaal, smeeroliekoolstof, beschadiging van de luchtklep, maar kan ook leiden tot verstopping van capillairen en filterdrogers. De beschermingsmethode is voornamelijk om de inductie-uitlaattemperatuur van de temperatuurregelaar te gebruiken, de temperatuurregelaar moet in de buurt van de uitlaatpoort worden geplaatst, de uitlaattemperatuur is te hoog, de actie van de temperatuurregelaar, het circuit afsnijden.

Temperatuurbescherming behuizing: de temperatuur van de behuizing beïnvloedt de levensduur van de compressor. De hoge temperatuur van de schaal kan worden veroorzaakt door de onvoldoende warmteoverdrachtscapaciteit van de condensor, dus het landschap of de waterhoeveelheid en de watertemperatuur van de condensor moeten worden gecontroleerd. Als lucht of andere niet-condenseerbare gassen in het koelsysteem worden gemengd, zal de condensatiedruk stijgen en zal de schaal oververhit raken. De aanzuigtemperatuur is te hoog, de behuizing raakt gemakkelijk oververhit, daarnaast zal door oververhitting van de motor ook de behuizing oververhit raken.